FBK Harvard Partizánske

Název družstva: FBK Harvard Partizánske

Počet hráčů na soupisce družstva: 10
Počet členů RT na soupisce družstva: 2
Počet členů doprovodu na soupisce družstva: 0
Termín: 1. termín (31. 5. - 2. 6. 2019)
Kategorie: MU11 - Elévové, 3+1
Muži: 1. 1. 2008 - 31. 12. 2011
s potvrzením od zák. zástupce: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2013
Ženy: 1. 1. 2007 - 31. 12. 2011
s potvrzením od zák. zástupce: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2013
Soupiska družstva
Registrovaní hráči:
Číslo Post Jméno Příjmení Ročník Výjimka
22 Ú Branislav Duchovič 2008
98 Ú Dávid Galáč 2010
44 O Jakub Galko 2011
81 Ú Alex Chudík 2008
39 Ú Jakub Jaššo 2011
12 O Marek Meliš 2008
90 Ú Michal Mšáll 2008
14 Ú Lukáš Škvarenina 2010
1 B Romana Veleková 2008
2 O Marcus Žiško 2008
Realizační tým:
# Jméno Příjmení Ročník
1 Branislav Duchovič st. 1973
2 Štefan Rajčan 2019
Partneři
Generální partner
Partneři