Salming Nisaopen 2019 - propozice turnaje
20. ročník mezinárodního florbalového turnaje pro mladé
Pořadatel:

Žijeme a sportujeme z.s. pod záštitou Hejtmana Libereckého kraje Martina Půty

Termín:
 1. termín (31. května – 2. června 2019)
  přípravka, elévové a mladší žactvo (MU7, MU9, MU11-3, BU13-3 a GU13-3)
 2. termín (7. – 9. června 2018)
  mladší žactvo, starší žactvo a dorost (BU13-5, BU15, GU15, BU17, GU17)
 3. termín (14. – 16. června 2018)
  junioři, juniorky, neslyšící a dospělí (BU19, GU19, WN, MN, M a W)
Místo konání:

Liberec, Česká republika

Pravidla:

Turnaj se bude hrát dle pravidel Mezinárodní florbalové federace IFF s následujícími výjimkami:

 • Délka utkání – upřesněno pro každou kategorii.
 • Utkání se hrají na hrubý čas, s výjimkou posledních DVOU MINUT VYŘAZOVACÍCH zápasů, které se hrají na čistý čas. V případě brankového rozdílu o 5 branek a více se čas nezastavuje vůbec! V základních skupinách time-out NENÍ POVOLEN => povolen POUZE v zápasech playoff!
 • Čas vyloučení – upřesnění pro každou kategorii.
 • Pro mladší věkové kategorie (MU7, MU9, a MU11-3, BU13-3, BU13-5 a GU13) bude upraven rozměr hřiště a velikost branek!
 • Pořadatel turnaje si vyhrazuje právo na vyloučení družstva či jednotlivce z turnaje za nemravné chování, ničení majetku a podobné nevhodné chování při zápasech i mimo ně v prostorách turnaje, a to včetně chování příznivců daného družstva, bez nároku na vrácení poplatků.
Protest:

Podání protestu je možné provést do 15 minut od skončení utkání s vratným poplatkem 500Kč. V případě zamítnutí protestu se poplatek nevrací.

Výjimky:

Výjimka může být udělena pouze mladším hráčům a hráčkám, než je standardně povoleno v rámci dané kategorie (takzvané ostaršení hráče / hráčky). K povolení ostaršení musí být dodán písmený souhlas rodičů s udělením takové výjimky!

Rozhodčí:

Rozhodčí jsou s florbalovou licencí.

Hrací systém:

Týmy budou rozděleny do skupin. Následující vyřazující hrací systém bude stanoven dle finálního počtu zúčastněných týmů. Každý tým má zaručeno sehrání minimálně 4 utkání. V kategoriích hraných systémem 3+1 zaručujeme 5 utkání!

Kategorie MU7 bude hrána jako dvoudenní turnaj, v sobotu a neděli (1. – 2. června 2019).

Vyloučení z turnaje v případě kontumací utkání:

V případě 2 a více kontumovaných utkání daného družstva (ve skupinové fázi turnaje) budou kontumována všechna utkání družstva v turnaji, včetně již odehraných (týká se POUZE skupinové fáze turnaje)!

Pojištění:

Účastníci startují na vlastní nebezpečí.

Registrace:

Každý vedoucí klubu se musí registrovat, čímž zaregistruje nejen sebe, jako vedoucího, ale také klub, pod nímž bude registrovat jednotlivá družstva. Registrace není přenosná z minulých ročníků - každý vedoucí klubu se musí registrovat nově.

Počet účastníků je omezen, musíme se řídit pravidlem "Kdo dřív přijde, hraje!". Tzn. hraje prvních 20 týmů resp. 16 v kategorii, které budou mít uhrazeno startovné. Pořadatel si bere právo rozšířit počet účastníků v kategorii! Vyplňte, prosím, registrační formulář na www.nisaopen.cz, do 30. dubna 2019.

Uzavření kategorie může nastat dřív, než proběhne uzávěrka – 30. 4. 2019!

Platby:

Vedoucí klubu má po přihlášení do administrace svého klubu možnost vygenerovat podklad k platbě, dle kterého uhradí jednotlivé poplatky za své družstvo. Jeden podklad k platbě je VŽDY POUZE k jednomu typu platby => pokud chcete uhradit startovné a individuální poplatky, musíte si vygenerovat dva podklady k platbě a budete muset uhradit dvě částky, dle jednotlivých podkladů. Typy plateb jsou: Registrační poplatek (startovné), individuální poplatek, ubytování a stravování.

Registrační poplatek:

Startovné musí být uhrazeno nejpozději 1.5.2019 - peníze musí být na účtu pořadatele. Registrace týmu, jehož startovné nebude v daném termínu zaplaceno, bude vyřazena. V případě odřeknutí účasti ze strany týmu po 5.5.2019 je startovné nevratné. Při zaplacení startovného před 1.4.2019 (peníze musí být na účtu pořadatele nejpozději 31.3.2019) získáte slevu na startovném!

Individuální poplatek:

Individuální poplatek zahrnuje vstupy do hal, do škol, do jídelen, ZDARMA MHD po Liberci ve dnech konání turnaje, slevy u partnerů turnaje a jeho úhrada je povinná pro všechny účastníky Salming Nisaopen 2019. Individuální poplatky jsou hrazeny jednotlivě za každý termín, to znamená, že startující na vce termínech turnaje hradí individuální poplatky za všechny jednotlivé termíny, kde startuje, ať už jako hráč, nebo člen realizačního týmu. Poslední termín pro úhradu: 20. 5. 2019. Při platbě na místě (při akreditace) bude cena účastnického poplatku navýšena!

Členové jednotlivých družstev:

 • Hráč/ka je takový člen družstva, jenž splňuje věkové podmínky kategorie, v níž startuje družstvo, na jejíž soupisce je uveden. Platí individuální poplatek dle sazeb uvedených v propozicích, v sekci kategorie. V případě, že hráč/ka startuje ve více kategoriích, které mají odlišnou výši individuálního poplatku, hráč/ka hradí vyšší z uvedených částek.
 • Člen realizačního týmu je takový člen družstva, který bude účastníkem turnaje z pozice trenéra, vedoucího družstva, nebo jiného člena realizačního týmu družstva. Člen realizačního týmu smí vstupovat do všech zon, které jsou povoleny jen pro hráče, viz sekce individuálních poplatků.
 • Doprovod družstva nemá žádná speciální práva oproti dalším divákům, co se samotného průběhu turnaje týká. Neplatí individuální poplatek, musí však být vyplněn u družstva, pokud požadujete, aby měl zajištěno společně s družstvem ubytování ve třídách, případně stravování.
Ubytování:

V případě zájmu ubytování zajišťujeme ve školních třídách (vlastní karimatka a spacák). Ubytování je vždy na dvě noci (pátek - neděle). Všechna ubytovaná družstva musí při převzetí klíče složit vratnou zálohu ve výši 1.000,- Kč za každou školní třídu.

Ubytování v posledním termínu (14. - 16. června 2019) NEZAJIŠŤUJEME!!!

Stravování:

Zajišťujeme 2 snídaně a 2 večeře - začíná se v pátek večeří, končíme nedělní snídaní.

Stravování v posledním termínu (14. - 16. června 2019) NEZAJIŠŤUJEME!!!

Vedoucí družstva:

V každém družstvo musí být ALESPOŇ jedna osoba starší 18 let, která bude vedoucím družstva. Vedoucí družstva musí být na soupisce družstva uveden jako hráč, či člen realizačního týmu, musí mít uhrazený individuální poplatek a při akreditaci musí vyplnit na sebe kontaktní údaje pro případné řešení nastalých situací, týkajících se daného družstva.

Start hráčů a hráček:

Každý hráč/ka smí startovat v jedné kategorii POUZE za jedno družstvo. V průběhu jednoho termínu turnaje smí hráč/ka nastoupit POUZE za jeden klub! Je povolen start hráčů/hráček dle věkových podmínek jednotlivých kategorií ve více družstvech, avšak je třeba splnit podmínku startu POUZE za jeden klub!

Partneři
Generální partner
Partneři