Salming Nisaopen 2018 - Propozice
19. ročník mezinárodního florbalového turnaje pro mladé

Pořadatel: Žijeme a sportujeme z.s. pod záštitou Hejtmana Libereckého kraje Martina Půty

Termín:

1. termín (25. – 27. května 2018) – přípravka, elévové a mladší žactvo (MU7, MU9, MU11-3, BU13-3 a GU13-3)
2. termín (1. – 3. června 2018) – mladší žactvo, starší žactvo a dorost (BU13-5, BU15, GU15, BU17, GU17)
3. termín (8. – 10. června 2018) – junioři, juniorky, neslyšící a dospělí (BU19, GU19, WN, MN, M a W)

Místo: Liberec, Česká republika

Pravidla: Turnaj se bude hrát dle pravidel Mezinárodní florbalové federace IFF s následujícími výjimkami:

  • Délka utkání – upřesněno pro každou kategorii.
  • Utkání se hrají na hrubý čas, s výjimkou posledních DVOU MINUT VYŘAZOVACÍCH zápasů, které se hrají na čistý čas. V případě brankového rozdílu o 5 branek a více se čas nezastavuje vůbec! V základních skupinách time-out NENÍ POVOLEN => povolen POUZE v zápasech playoff!
  • Čas vyloučení – upřesnění pro každou kategorii.
  • Pro mladší věkové kategorie (MU7, MU9, a MU11-3, BU13-3, BU13-5 a GU13) bude upraven rozměr hřiště a velikost branek!

Protest: Podání protestu je možné provést do 15 minut od skončení utkání s vratným poplatkem 500Kč. V případě zamítnutí protestu se poplatek nevrací.

Výjimky: Výjimka může být udělena pouze mladším hráčům a hráčkám, než je standardně povoleno v rámci dané kategorie (takzvané ostaršení hráče / hráčky). K povolení ostaršení musí být dodán písmený souhlas rodičů s udělením takové výjimky!

Rozhodčí: Rozhodčí jsou s florbalovou licencí.

Hrací systém: Týmy budou rozděleny do skupin. Následující vyřazující hrací systém bude stanoven dle finálního počtu zúčastněných týmů. Každý tým má zaručeno sehrání minimálně 4 utkání. V kategoriích hraných systémem 3+1 zaručujeme 5 utkání!
Kategorie MU7 bude hrána jako jednodenní turnaj v sobotu 26.5.2018 od rána (8:00).

Pojištění: Účastníci startují na vlastní nebezpečí.

Registrace: Počet účastníků je omezen, musíme se řídit pravidlem "Kdo dřív přijde, hraje!". Tzn. hraje prvních 20 týmů resp. 16 v kategorii, které budou mít uhrazeno startovné. Pořadatel si bere právo rozšířit počet účastníků v kategorii! Vyplňte, prosím, registrační formulář na www.nisaopen.cz, do 30. dubna 2018, a zašlete e-mailem na 2018@nisaopen.cz kopii převedeného registračního poplatku do 1. května 2018.
Uzavření kategorie může nastat dřív, než proběhne uzávěrka – 30. 4. 2018!

Registrační poplatek: Startovné musí být uhrazeno nejpozději 1.5.2018 - peníze musí být na účtu pořadatele. Registrace týmu, jehož startovné nebude v daném termínu zaplaceno, bude vyřazena. V případě odřeknutí účasti ze strany týmu po 5.5.2018 je startovné nevratné. Při zaplacení startovného před 1.4.2018 (peníze musí být na účtu pořadatele nejpozději 31.3.2018) získáte slevu na startovném!

Individuální poplatek: Individuální poplatek zahrnuje vstupy do hal, do škol, do jídelen, ZDARMA MHD po Liberci ve dnech konání turnaje, slevy u partnerů turnaje a jeho úhrada je povinná pro všechny účastníky Salming Nisaopen 2018. Poslední termín pro úhradu: 20. 5. 2018. Při platbě na místě (při akreditace) bude cena účastnického poplatku navýšena! Informace o platbách Vám bude odeslána emailem po registraci klubu.

Stravování: Zajišťujeme 2 snídaně a 2 večeře - začíná se v pátek večeří, končíme nedělní snídaní. Informace o platbách Vám bude odeslána emailem po registraci klubu.

Ubytování: V případě zájmu ubytování zajišťujeme ve školních třídách (vlastní karimatka a spacák). Ubytování je vždy na dvě noci (pátek - neděle). Ubytování v posledním termínu (9. - 11.6.2018) NEZAJIŠŤUJEME!!! Informace o platbách Vám bude odeslána emailem po registraci klubu.

Platby: Možnost placení bude spuštěna nejpozději od 25.1.2018. Následně si budete moci vygenerovat proforma fakturu, dle které uhradíte startovné, individuální poplatky a ostatní, dle Vašeho výběru a definovaných počtů.

Partneři
Generální partner
Partneři
Facebook